Loading...

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Chúng tôi sẽ giao hàng đến địa chỉ của bạn như bạn đã điền khi bạn hoàn tất đơn đặt hàng qua Trang web với thông tin, số điện thoại và địa chỉ giao hàng chính xác. Nếu bạn thay đổi địa chỉ giao hàng, bạn phải thông báo cho chúng tôi để chúng tôi giao hàng đến đúng địa chỉ. Bất kỳ thay đổi nào đối với chi tiết địa chỉ phải được thực hiện trước khi chúng tôi gửi đơn đặt hàng của bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng của chúng tôi để biết bất kỳ thông tin cập nhật nào về đơn hàng, địa chỉ giao hàng, v.v.

Chúng tôi sẽ tính chi phí giao hàng phát sinh (nếu có) khi tiếp nhận yêu cầu thành công của Khách hàng, chi phí này sẽ được thông báo trước đến bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

AQ Gourmet luôn nỗ lực để có thể giao hàng cho các khách hàng trong thời gian sớm nhất thông qua đội ngũ giao hàng hoặc dịch vụ chuyển phát hàng hoá.

Bạn có trách nhiệm sắp xếp phù hợp để nhận hàng và hướng dẫn thích hợp cho chúng tôi. Trong trường hợp bạn hướng dẫn chúng tôi giao hàng mà không có người giám sát tại địa chỉ của bạn hoặc không có mặt để nhận hàng, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh do việc giao hàng không được giám sát trong một khoảng thời gian. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn đối với hành vi trộm cắp, giả mạo, nhiễm bẩn và kết quả của bất kỳ sự thay đổi nhiệt độ nào đối với các mặt hàng cần được giữ lạnh hoặc đông lạnh.

Chúng tôi có quyền không giao hàng đến mọi địa điểm và từ chối nhận đơn hàng của bất kỳ khách hàng nào; xem xét các vấn đề giao hàng có thể dẫn đến việc từ chối như vậy.

Nếu chúng tôi không thể giao hàng cho bạn, hoặc phải giao hàng trễ vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bất tiện, mất mát xảy ra. Bạn sẽ không bị tính phí cho bất kỳ sản phẩm nào không được giao cho bạn.

Bạn sẽ không bị tính phí đối với các sản phẩm không chính xác hoặc các sản phẩm mà chúng tôi không giao hàng theo Điều khoản. Nếu không, trách nhiệm của chúng tôi chỉ giới hạn ở giá của các sản phẩm không chính xác hoặc các sản phẩm không được giao như vậy.

Thời gian giao hàng: Tùy thuộc vào địa chỉ nhận hàng của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thời gian giao hàng ước lượng khi xác nhận đặt hàng.

Hình thức Xác thực nhận hàng hóa:

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve your website experience and provide more personalized services to you, both on this website and through other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.