Loading...

ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM VÀ HOÀN TIỀN

Lý do chấp nhận đổi trả:

Điều kiện chấp nhận đổi trả:

Trường hợp không chấp nhận đổi trả:

Thời gian thông báo hỗ trợ:

Quy trình xử lý đổi trả:

Thời gian xử lý giao dịch đổi hàng trong vòng 2-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu đổi trả và xác minh tình trạng sản phẩm.
Nếu sản phẩm được chấp nhận cho đổi trả, khách hàng vui lòng đặt một đơn hàng mới trên website với sản phẩm cần đổi và tiến hành thanh toán.
Hoàn tiền: 7-15 ngày làm việc. Hoàn tiền bằng hình thức chuyển khoản.

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve your website experience and provide more personalized services to you, both on this website and through other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.