Loading...

GIÁ SẢN PHẨM & THANH TOÁN

AQ Gourmet nỗ lực cung cấp cho bạn thông tin về giá cả, sản phẩm và khuyến mại chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng giá cả, hình ảnh hoặc sản phẩm hoặc thông tin khuyến mại khác được cung cấp sẽ không có lỗi, được cập nhật hoặc đầy đủ và chính xác. AQ Gourmet sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót nào về giá cả và sản phẩm hoặc thông tin khuyến mại được liệt kê trên Trang web hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi.

Giá bạn phải trả sẽ dựa trên giá bán hiện hành của chúng tôi tại thời điểm chúng tôi nhận được đơn đặt hàng của bạn, giá này có thể được phản ánh chính xác hoặc không chính xác trên Trang web hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu giá thực tế của bất kỳ mặt hàng nào do bạn đặt hàng cao hơn giá được phản ánh trên Trang web hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để xác nhận hoặc hủy giao dịch mua mặt hàng đó dựa trên mức giá chính xác. Bằng cách xác nhận giao dịch mua của bạn, bạn cho phép chúng tôi tính các khoản bổ sung cho bạn. Nếu bạn chọn hủy giao dịch mua, chúng tôi sẽ thay đổi hoặc hoàn lại tiền thanh toán cho mặt hàng đó theo chính sách hoàn tiền hiện hành của chúng tôi tại thời điểm đó. Nếu chúng tôi không thể liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ coi đơn đặt hàng của bạn đối với mặt hàng có giá không chính xác là đã bị hủy.

Trong trường hợp giá thực tế của bất kỳ sản phẩm nào phụ thuộc vào trọng lượng của nó (gọi tắt là "Mặt hàng đã cân"), chúng tôi sẽ cung cấp giá ước tính dựa trên trọng lượng được chỉ định và mức giá hiện hành của chúng tôi tại thời điểm thanh toán. Trọng lượng thực tế và giá liên quan của Vật phẩm đã cân sẽ được thông báo cho bạn tại thời điểm đặt hàng và:

Tất cả giá sản phẩm được hiển thị bằng nội tệ mà bạn chọn và đã bao gồm Thuế hàng hóa và dịch vụ. Giá của các sản phẩm có thể thay đổi theo thời gian và mọi chương trình khuyến mại giảm giá cũng có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Thanh toán cho tất cả các đơn đặt hàng sẽ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ như được hiển thị trên Trang web.

Phương thức thanh toán:

Trường hợp các đơn hàng có giá trị cao hoặc dễ hư hỏng khi hoàn hàng, bắt buộc khách hàng thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng (nếu khách hàng không nhận hàng, khách hàng sẽ không được hoàn lại giá trị đơn hàng đã thanh toán).

Bằng cách đặt hàng của bạn, bạn cho phép chúng tôi gửi hoặc lấy thông tin về bạn để cung cấp cho các bên thứ ba khác (Đơn vị giao hàng) nhằm mục đích cung cấp tốt nhất hàng hóa đến bạn.

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve your website experience and provide more personalized services to you, both on this website and through other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.