Loading...

BẢO HÀNH SẢN PHẨM BỊ LỖI

Bạn phải kiểm tra sản phẩm càng sớm càng tốt sau khi giao hàng và thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn phát hiện ra bất kỳ hư hỏng nào. Bạn sẽ được hoàn lại tiền cho bất kỳ sản phẩm bị lỗi hoặc nhận được sản phẩm thay thế. Nếu không, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi bị giới hạn như được cung cấp trong các Điều khoản.

Bạn có thể yêu cầu thay thế sản phẩm hoặc hoàn lại tiền trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm giao hàng kết thúc. Chúng tôi sẽ điều tra vấn đề và xác nhận với bạn xem yêu cầu của bạn có được chấp nhận hay không.

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve your website experience and provide more personalized services to you, both on this website and through other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.